17 August 2011

2:25 PM - No comments

Ada Apa Dengan Cinta



Cinta memang mudah diucap tetapi payah untuk memahami makna mahabbah disebaliknya. Cinta adalah mahabbah. Mahabbah adalah sesuatu kecantikan yang amat tinggi nilainya. Dalam disiplin ilmu tazkiyatun-nafs, mahabbah bererti patuh kepada Allah swt dan membenci sikap yang melawan kepadanya.

“(Walaupun demikian), ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu2 (Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang2 yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah dan kalaulah orang2 yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksa-Nya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu).” (2:165)